Rizikové
kácení stromů

Hranicko – Olomoucko – Hostýnské vrchy

ŠTĚPÁN MARTINEK +420 737 540 038

Provádíme

Kácení stromů stromolezeckou technikou – dřeviny rostoucí mimo les kácíme v termínu vegetačního klidu od 1.11. do 31.3.

Ořezy stromů – redukce koruny a velké zásahy v koruně provádíme v jarních měsících s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu stromu. Zdravotní a bezpečnostní řez provádíme v období plné vegetace.

Bezpečnostní vazby

Frézování pařezů

Štěpkování větví

Provádíme kácení stromů lanovou technikou ve ztížených podmínkách metodou postupného kácení stromu.

Každé kácení je specifické místem růstu, druhem dřeviny, zdravotním stavem dřeviny aj. Stromy kácíme především z důvodů bezpečnosti zdraví osob a majetku.

Avšak ne vždy je nutné stromy kácet. Stromy lze zabezpečit a udržovat různými druhy řezů (řezy zdravotní, bezpečnostní, redukční, ořez jmelí apod.), které je v mnohých případech vhodné doplnit i bezpečnostní vazbou (statickou či dynamickou). Význam a způsob provedení jednotlivých řezů a postupů Vám rádi sdělíme při osobním setkání. Nedílnou součástí našich služeb po kácení je štěpkování, odvoz klestu a frézování pařezů. Úklid po kácení je pro nás samozřejmostí.

Jsme držiteli průkazu pro práci s JMP i pro práci ve výškách.
Jsme pojištěni do výše škody 5 mil. Kč.

Jak kácení probíhá

1. Domluva

Po telefonické či emailové domluvě si sjednáme osobnímu schůzku, kdy přijedu za vámi a obhlédnu konkrétní situaci. Navrhnu vám řešení problému, popíši postup a samozřejmě sdělím cenovou nabídku. U větších zakázek cenu nestanovuji na místě, ale po obhlídce sestavím cenovou nabídku v papírové podobě, kterou vám předám.

2. Cena

Cena kácení se tedy stanovuje na místě a její výše je úměrná od složitosti a rozsahu kácení či služby. Standardně je v ceně kácení započítáno pokácení stromu danou technikou, rozřezání na 1 m dlouhá polena, uložení polen na jednu a větví na druhou hromadu, seřezání pařezu do úměrné výšky a běžný úklid. Služby jako krácení polen na menší délky, odvoz či štěpkování klestu nebo frézování pařezů se připočítávají k základní ceně.

3. Termín

Pokud budete s naší nabídkou souhlasit, domluvíme si vhodný termín pro realizaci. Realizace zakázky je závislá na našem pracovním vytížení, aktuálním počasí, aj. Pokud nám v dohodnutém termínu nepřeje počasí (prší, značně fouká, sněží, abnormálně mrzne), domluvíme si termín náhradní.

Příklady cen kácení

Fotky z akcí

Objednávkový
formulář

Po domluvě si sjednáme osobnímu schůzku, kdy přijedu za vámi a obhlédnu konkrétní situaci. Navrhnu vám řešení problému, popíši postup a samozřejmě sdělím cenovou nabídku.

Ing. štěpán martinek

Pro objednání

Pokud potřebujete pokácet nebo ořezat strom či využít jiných našich služeb, vyplňte poptávkový formulář na stránce služby. Můžete mne oslovit samozřejmě i přímo telefonicky. Pokud se mi nemůžete dovolat, zašlete mi SMS nebo to zkuste později. Na všechny zmeškané hovory reaguji co nejdříve.